Game MMORPG Mabinogi mang sự kiện Sword Art Online đến Bắc Mỹ

  • 2015-08-01

Người hâm mộ của game MMORPG Mabinogi của Nexon sẽ không cần Nervegear để tham gia vào sự kiện Sword Art Online sắp tới. Trước đây game chỉ giới hạn người chơi tại Hàn Quốc, bây giờ các sự kiện sẽ được dành cho những người chơi trên khắp Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 13/8/2015.

Sự kiện bao gồm "Dungeon Capture" (13/8 đến 9/9) sẽ cần sự hợp tác của tất cả các người chơi để tìm lối ra hang động của Mabinogi; "Thu Crystallite," (20/8 đến 9/9) yêu cầu người chơi phải giúp Lisbeth thu thập Crystallite khi Kirito được đang cưỡi Rồng Trắng; và "King of the Lake," (27/8 đến 9/9) là một sự kiện đánh cá.

Game MMORPG Mabinogi mang sự kiện Sword Art Online đến Bắc Mỹ

Những người đăng nhập vào trò chơi vào ngày 23/8 sẽ nhận Yui miễn phí.

Nguồn Anime News Network


Nhà thuốc online 24h

avatar kingdom nvhai

NVHAI

Everything will be 大丈夫

Press ESC to close