Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer

Nếu bạn cần upload nhiều file ảnh trên website của bạn, bạn sẽ cần FastStone Photo Resizer để giảm dung lượng hàng loạt mà vẫn giữ vẻ đẹp của ảnh.

Khi bạn có một kho ảnh lớn, chắc hẳn vấn đề về dung lượng đến một lúc nào đó sẽ làm bạn đau đầu. Giải pháp tạm thời mà hiệu quả cho vấn đề này là giảm dung lượng các file ảnh đó. Giảm dung lượng thì có nhiều cách, phổ biến nhất là dùng Photoshop với lệnh Save for web. Nhưng làm sao để giảm dung lượng tất cả file ảnh lên đến cả trăm ảnh? Phần mềm FastStone Photo Resizer sẽ giúp bạn.

Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer

Link Download

Trang chủ FastStone.

Sau khi cài đặt và sử dụng, bạn sẽ thấy giao diện chính của phần mềm. Cửa sổ lớn bên trái là nơi chứa ảnh của bạn. Bạn hãy chọn ảnh cần giảm dung lượng và Add sang cửa sổ bên phải. Nếu bạn muốn chọn tất cả thì bấm nút Add All. Bạn muốn bỏ chọn thì bấm nút Remove, bỏ chọn tất cả thì Clear.

Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer

Phía dưới là phần định dạng cho file ảnh trước khi xuất:

  • Output Format: định dạng file ảnh.
  • Output Folder: định vị trí xuất ảnh.
  • Advanced Option: chỉnh sửa chi tiết hơn. Trong này có Resize (giảm kích thước ảnh theo tỉ lệ), Crop (cắt ảnh theo kích thước định sẵn), Add Text (ghi tên lên file ảnh), Border (tô màu viền nhiều lớp)…
Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer

Sau khi đã định dạng xong, bạn chọn Convert để phần mềm xử lý.

Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer

Bạn có thể so sánh dung lượng ảnh trước vào sau khi giảm dung lượng. Tôi đã cho ảnh gốc vào thư mục Resize và ảnh đã chỉnh sửa vào thư mục ketqua. Dung lượng giảm từ 147 MB xuống còn 87,4 MB.

Giảm dung lượng file ảnh hàng loạt với FastStone Photo Resizer


Nhà thuốc online 24h

avatar kingdom nvhai

NVHAI

Everything will be 大丈夫

Press ESC to close