Cách mở nhiều trang web cùng lúc bằng URLOpener

  • 2015-08-02

URLOpener là trang web giúp các SEOer có thể mở nhiều trang web cùng lúc để đăng bài, diễn đàn, tăng view... Cách sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần nhìn vào trang chủ, ta có thể thấy ngay khung copy các URL. Mỗi URL nhớ xuống dòng để dễ kiểm tra. Bấm Open All là tất cả đường link được mở.

Cách mở nhiều trang web cùng lúc bằng URLOpener

Tuy nhiên, sẽ có trường hợp những máy mới dùng lần đầu không xài được. Lý do là vì trình duyệt của bạn đang chặn Popup của web. Hãy search cách mở Popup trình duyệt lên.

Cách mở nhiều trang web cùng lúc bằng URLOpener

Hướng dẫn mở Popup cho Chrome

Vào Cài Đặt (Setting)
-> Nâng Cao
-> Cài Đặt Nội Dung (Content)
-> Cửa Sổ Bật Lên
-> Copy đường link trang chủ http://www.url-opener.com/ vào
-> Refresh trang URLOpener và thử lại

Hướng dẫn mở Popup cho Mozilla Firefox

Bấm vào nút menu
-> Options
-> Thẻ Nội Dung
-> Bỏ tùy chọn Chặn Các Cửa Sổ Tự Mở
-> Ngoại Trừ (Exceptions)
-> Copy link trang chủ vào.

Chúc các bạn thành công.Nhà thuốc online 24h

avatar kingdom nvhai

NVHAI

Everything will be 大丈夫

Press ESC to close