Pewdiepie có nhái logo của Riot Games?

269

Đều là nắm đấm như nhau, chỉ khác màu sắc và cách vẽ.

Theo Wiki, Kjellberg đã tạo kênh Youtube đầu tiên tên là "Pewdie" vào năm 2006. Anh ta giải thích "pew" là tiếng tia laze phát ra và "die" nghĩa là "chết". Sau khi quên mật khẩu, anh đã tạo kênh "PewDiePie" vào ngày 29/4/2010.

Công ty Riot Games được thành lập vào tháng 8/2006.

Như vậy là Pewdiepie đã làm logo Brofist "nhái" logo của Riot Games. Các khán giả không nhận ra vì trước đây, nắm đấm của Riot quá nhỏ, bị chữ Riot gây ấn tượng nên không ai để ý. Logo mới của Riot cho nắm đấm to lên, mọi người mới nhận ra.

NVHAI

Armin Vans
NVHAI
KINGDOM NVHAI